↑ Terug naar ABOUT GTM

Fieldday’s

FIELDDAY – VELDDAG

Geregeld worden er contesten gehouden.Deze wedstrijden brengen heel wat activiteitenteweeg op de verschillende banden .

Bedoeling van deze “contesten” is binnen een bepaalde tijdsduur zoveel mogelijke verbindingen te maken en zodoende zoveel mogelijk punten te behalen.

De deelname kan individueel of in clubverband gebeuren.

Alle contesten hier vernoemen zou van het goede een beetje teveel zijn,daarom pikken we er een jaarlijks terugkomend fenomeen uit “de velddag”

Het doel van deze “fieldday” is zoals het woord zeg,een oefening in de fields.Men gaat er van uit dat het land getroffen is door een ramp en alle mogelijke communicatiemiddelen zijn overbelast of uitgevallen.

Tevens heeft het elektriciteitsnet het door overbelasting laten afweten zodat het “fielddaystation” voor zijn eigen elektriciteit moet zorgen door bv batterijen,zonnepanelen,elektrogeengroep…

Een bijkomende hindernis is dat de antennes niet mogen bevestigd worden aan bestaande constructies zoals gebouwen.
Het is dus duidelijk dat deze “fieldday” niet allen gehouden wordt voor het wedstrijdelement,het bootst een noodsituatie en vraag dan ook wat inspiratie van de contestcrew om alles te plannen en op pootjes te zetten.

Deze fieldday is dan voor vele clubs de ultieme jaarlijkse test van zowel operators,materiaal en logistiek.

Bijgevoegd “enkele” sfeerbeelden van onze “fielddays”.

fielddaycollage.jpg

Oude Doos – ON7EA

Dit is een bijdrage door ON7EA,deze heeft nog wat foto’s in zijn oude schoenendoos gevonden.Pure nostalgie…geniet er van. Locatie; domein broeders christelijke scholen in Groot Bijgaarden Foto1: broeder Jean ON4??. Was gedurende de tweede wereldoorlog in Bazel tewerkgesteld. Later in Technisch Instituut de la Salle in Molenbeek, waar hij ook zijn shack had. Uitrusting in …

Bekijk pagina »

Copyrighted Image

error: No Way Protected !!