HISTORY OF G.T.M.

 

image003Hier is het verslag te lezen van de “stichtingsvergadering” van de toenmalige sectie “Groot Temse”,
De sectie zal dan op latere datum overgaan naar de huidige benaming

“Grensloze TransMissie Kruibeke”

Bron: archieven G.T.M.

 

Steendorp 08/08/1977

Verslag stichtingsvergadering “Radioclub Groot Temse “

In aanwezigheid van 16 geïnteresseerden, onl’s en om’s,kwam het na een duidelijke uiteenzetting van de bezieler van het idee, Pierre Stevelinck ON6SQ, tot de definitieve stichting van Radioclub “groot Temse”.Na zijn inleiding trad iedereen toe, zodat een ledental van 16 werd geboekt.Spontaan stortten de nieuwe leden elk 100fr zodat het kassaldo werd geopend met 1600fr.Het waarom van deze nieuwe sectie kan als volgt worden samengevat:Het bijeen brengen van radioamateurs,die terug de erecode van het amateurisme willen huldigen en bereid zijn hieraan actief deel te nemen.Openstaan voor de problematiek van de hobby,en door kameraadschappelijke samenwerking tot resultaten te komen die individueel niet of moeilijk bereikt kunnen worden.Het rekruteren en degelijk begeleiden van beginners zodat de radiohobby die terecht niet gemakkelijk mag genoemd worden, voor hen vatbaar wordt en zal resulteren in het behalen van een zendvergunning.De grondgedachte dat ieder lid actief zal kunnen meespelen en zijn waarheid zal kunnen verkondigen,kwam duidelijk naar voor.Tijdens het verloop van de vergadering werd overgegaan tot de verkiezing van een CM, met name P. Stevelinck ON6SQ.Als schat bewaarder-sekretaris werd  E. Schoonvliet ON6SU aangeduid.

De maandelijkse vergaderingen werden na samenspraak vast gelegd op de tweede maandag van elke maand om 20.00u, in de parochiezaal ” Het Centrum”, Gelaagstraat te Steendorp.

Een ronde tafel werd geplant, iedere zondag om 13h45 op 28.600Mhz en op 145.575 Mhz.Het enthousiasme van de nieuwe leden was groot zodat tal van suggesties over de toekomstige werking van de sectie niet van de baan bleven.Deze onderwerpen zullen op de eerstkomende vergadering voor verdere uitwerking terug ter sprake worden gebracht.

De vergadering eindigde omstreeks 24u.

 

 

 

 

Copyrighted Image

error: No Way Protected !!